ESS w Polsce   Wzorzec Rasy   O Rasie
  ArtykułyArtykuł "Krótko o historii"
autor: Iwona Giczela, Dwumiesięcznik ZKwP "PIES", nr 6(320)2006

Miejsce szczególnym dla kynologii polskiej jest Poznań. Początki datują się na okres zaborów w XIX wieku, kiedy wszelkie formy zorganizowanego życia społecznego Polaków były zakazane. Dopiero okres załamania gospodarczego w drugiej Polowie XIX wieku dał możliwość tworzenia towarzystw gospodarczych. I tak w Wielkim Księstwie Poznańskim w 1861 r. powstało Centralne Towarzystwo Gospodarcze, które w roku 1862 r. zorganizowało w Gostyniu Wystawę Inwentarza Żywego. W ramach tej wystawy odbył się konkurs psów.
Pierwsza wojna zahamowała rozwój kynologii poznańskiej, jednakże już po odzyskaniu niepodległości poznańscy kynolodzy przystąpili do organizowania sekcji, klubów oraz pokazów i wystaw. W 1929 roku zorganizowano w Poznaniu Powszechną Wystawę Krajową. Znaczenia tej wystawy nie sposób nie docenić, ponieważ dała podstawy wszystkim późniejszym formalnym opracowaniom i regulaminom. Opracowano i wprowadzono przepisy obowiązujące wystawców, takie jak rewizje (kontrole) weterynaryjne, dokumentowanie pochodzenia psa (rodowody). Tutaj też nastąpił pierwszy podział na klasy wystawowe: myśliwskie, policyjne i ratunkowe, owczarskie.
W maju 1948 roku zapadła decyzja o utworzeniu w Poznaniu Oddziału Związku Kynologicznego. Jak wspomina Marian Szymandera, wieloletni przewodniczący Zarządu Oddziału w Poznaniu, I Wielkopolska Wystawa Psów Rasowych, odbyła się 30 sierpnia 1953r. na boisku przygotowawczym Klubu Kolejarz.
Na stadionie Klubu Kolejarza zorganizowano jeszcze dwie wystawy, a 15 września 1957r. odbyła się Krajowa Wystawa Psów Rasowych na terenie Targów Poznańskich, jeszcze nie w halach, ale na Placu Marka pomiędzy halami.
21 października 1962 r. w Poznaniu odbyła się na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, pierwsza w Polsce Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych. Wykorzystano trzy hale targowe, zagłoszono 480 psów.
I tak przez kolejne lata Oddział w Poznaniu zdobywał coraz większą popularność.
XI Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych w 1975 r. zapoczątkowała cykl wystaw dwudniowych.
W 1994 roku Poznań otrzymał uprawnienie do przyznawania tytułu Zwycięzca Polski, do dnia dzisiejszego tylko tu można ten tytuł otrzymać.
W 1995 r. Międzynarodowa Federacja Kynologiczna FCI przyznała Polsce prawo zorganizowania Europejskiej Wystawy Psów Rasowych w 2000 roku.

W Poznaniu od 9 do12 listopada 2006r. odbywała się Światowa Wystawa Psów Rasowych. To ogromne wyróżnienie dla Związku Kynologicznego w Polsce i Oddziału w Poznaniu.
W 2007 roku w Poznaniu zostanie zorganizowana Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych o Puchar Europy Środkowej i Wschodniej.


Design by Paulina Przybysz Fryta Design